Tutkimuksesta

Running with data. Miten juoksu ja data liittyvät toisiinsa? Tutustu tutkimukseen ja sen tekijöihin.

Erilaisista digitaalisista teknologioista ja medioista on tullut monipuolinen osa ihmisten arkipäivää. Yksi esimerkki tästä on se, kuinka  digitaalisia teknologioita kuten urheilukelloja ja mobiilisovelluksia hyödynnetään juoksemisessa sekä harrastus- että kilpatasolla. Urheiluteknologioita on tutkittu paljon teknisestä näkökulmasta. Tutkimuksellisessa katveessa on se, millaisia merkityksiä juoksijat näille teknologioille antavat, käyttävät he niitä tai eivät.

Running with data -tutkimus vastaa tähän tarpeeseen ja tuottaa uutta ymmärrystä siitä, millaista on juoksu ja juokseminen digitaalisen datan aikakaudella.

Olemme molemmat kasvatustietelijöitä ja lähestymistapamme on ihmislähtöinen. Teknologisen tai perinteisen liikuntatieteellisen tutkimuksen sijaan kiinnitämme huomiota erityisesti juoksijoiden omiin kokemuksiin ja haluamme tuoda esiin juoksijoiden näkemyksiä lajia koskevassa keskustelussa.

Tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita erityisesti seuraavista aiheista:

– Juoksuteknologiat, miten niitä käytetään ja miksi?

– Juoksijoiden kokema teknologian luotettavuus

– Syyt olla käyttämättä teknologiaa juoksussa

– Juoksun merkitys digitaalisen datan  aikakaudella

Tutkimuksen eteneminen

Tutkimuksen pääaineisto koostuu juoksijoille suunnatusta kyselystä, joka toteutettiin vuonna 2021. Aineistoa täydennetään tutkimuksen edetessä muun muassa teemahaastatteluin.

Tutkimuksen toteuttaminen

  • Avoin kysely juoksuteknologian käyttämisestä 2021
  • Täydentävä aineistonkeruu teemahaastatteluin 2022

Analyysi

  • Aineiston analyysi 2021/2022
  • Alustavia tuloksia 2022

Tulokset

  • Tutkimusten julkaisu eri formaateissa 2022/2023

Tutkijat

Olemme intohimoisia juoksuharrastajia ja digitaalisen median tutkijoita. Koulutukseltamme olemme kasvatustieteen tohtoreita.

Lauri (kuvassa vasemmalla)

Olen itse aamujuoksija. Juoksen ilosta ja tykkään aloittaa päivän virkeästi raittiissa ilmassa maailman heräämistä ihmetellen. Juoksu on itselleni vapautta liikkua, keino tutustua ympäristöön sekä tapa viettää aikaa omassa rauhassa ja muiden kanssa. Juoksen tavoitteellisesti kestävyysmatkoja Helsingin juoksijoiden Peloton -tiimissä

Pekka

Olen  juoksuharrastuksen kanssa niin sanotusti toisella kierroksella: Polvivaivat laittoivat lenkkeilyn telakalle 10 vuoden ajaksi, mutta askeltekniikan muuttaminen palautti juoksun takaisin repertuaariin. Ja hyvä niin, koska en muista nauttineeni juoksemisesta koskaan niin paljon kuin nyt. Paras juoksukokemus tähän asti lienee kesän 2021 omatoiminen polkujuoksuleiri Pikku-Syötteellä.

Videolla tutkijatohtori Lauri Palsa kertoo tutkimuksen taustoista ja tavoitteista: Miksi tutkia juoksua digitaalisessa ajassa?

Yhteistyö

Haluatko kuulla lisää tutkimuksestamme tai tehdä yhteistyötä? Ota rohkeasti yhteyttä.